"Blog specjalistów od reklamy video w internecie"

Zaplecze w postaci know-how naszej grupy umożliwia nam kompleksową obsługę kampanii video od kreacji, produkcji, poprzez technologię emisji i na raportowaniu kampanii skończywszy.

W dobie szybkiego przepływu informacji już jedna negatywna opinia o firmie, produkcie lub marce może roznieść się błyskawicznie za pośrednictwem mediów społecznościowych a tym samym wyrządzić  poważne szkody wizerunkowe.

Aby tego uniknąć warto na bieżąco monitorować opinie konsumentów i dostosowywać się do ich potrzeb i oczekiwań. Warto być o krok przed klientem. Pozwala na to badanie satysfakcji klienta. To rzetelna i skuteczna metoda na poznanie nastrojów konsumentów oraz uzyskaniu informacji o tym, co jest według nich dobre, co cenią w danej marce a co należałoby zmienić.

Takie informacje są niezwykle cenne, ponieważ wyznaczają właściwą drogę dalszego rozwoju, która zaspokajając potrzeby i oczekiwania klientów przywiąże ich na stałe do danej marki.

Badanie satysfakcji klienta przeprowadzać można w formie sondaży i ankiet. Istnieje kilka sposobów. Są to badania CATI (czyli wywiad telefoniczny), CAPI - wywiad przeprowadzany na ekranie komputera podczas spotkania z respondentem czy też PAPI (tradycyjna ankieta papierowa).

Badanie satysfakcji klienta przeprowadzone przez doświadczoną i znającą specyfikę badań firmę badawczą może być dla firmy kopalnią cennych informacji, które dobrze wykorzystane w przyszłości mogą stanowić solidną podstawę rozwoju.

Nic więc dziwnego, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na stałe monitorowanie nastrojów swoich klientów. Dzięki temu na bieżąco mogą zapobiegać kryzysom oraz udoskonalać ofertę zgodnie z oczekiwaniami swoich klientów. To stosunkowo niedroga metoda dająca wiedzę o preferencjach klientów. Warto z niej korzystać bowiem to od opinii jednego klienta zaczyna się kształtowanie naszej marki. Wiedząc jaka ona jest możemy pracować nad jej utrzymaniem lub poprawą.

W obiektywie

marketing

reklama

promocja

pr

public relations