"Blog specjalistów od reklamy video w internecie"

Zaplecze w postaci know-how naszej grupy umożliwia nam kompleksową obsługę kampanii video od kreacji, produkcji, poprzez technologię emisji i na raportowaniu kampanii skończywszy.

Sensowniejsze rozpoznanie potrzeb klientów, kontrahentów i decydentów może doprowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na płatne badania rynku różnego typu. Prowadzony przez nas instytut badania rynku pracy realizuje specjalistyczne badania rynkowe i badania społeczne w praktyce wśród różnych grup zawodowych oraz społecznych. Odpowiednie podejście marketingowe implikuje fakt, że propagowane przez Instytut IPC metody badania rynku zaliczane są do najskuteczniejszych w kraju. Dowodem na ten fakt jest zestaw tekstów w portalach internetowych i czasopismach o tematyce PR i marketingowej.

Obecny jest taki typ badań rynku, w którym zasadniczą rolę odgrywa socjologia społeczna i ewaluacja. Są to tzw. badania ewaluacyjne, których przykłady zastosowań odnajdziecie w opublikowanych przez nas materiałach zaprezentowanych na witrynie www. Synergia zasad stosowanych w socjologii oraz dokumentacji badawczej zaowocowało wyodrębnieniem bardzo efektywnej metody badań marketingowych.

Typem badań z dziedziny psychologii i marketingu są badania fokusowe. Doświadczony trener przygotowuje scenariusz badania fokusowego, a potem powołuje według właściwego klucza grupy fokusowe. Uczestnicy takiego badania w każdej grupie gromadzą jednostkowe wyniki eksperymentu, a na zakończenie trener agreguje wyniki fragmentaryczne w rezultaty zbiorcze i uzyskuje podsumowane wyniki badań fokusowych.

Nasz ośrodek badań opinii publicznej przeprowadza badania rynku i badania opinii publicznej przy uwzględnieniu najnowszych zdobyczy z obszaru marketingu społecznego. Struktura naszej pracowni skupia zlokalizowane w kluczowych ośrodkach miejskich w Polsce centra badania opinii publicznej. Lista firm badania opinii publicznej, jakie współpracują ściśle z nami, opublikowana jest na naszej korporacyjnej stronie www. Odnajdziecie tam także opisy wykorzystywanych przez nas metod badania opinii publicznej w Polsce w podziale rzeczowym oraz tematycznym zaczynając od sposobów wykorzystujących dorobek z dziedziny wiedzy marketingowej a finiszując na dorobku z obszaru public relations.

Wyniki badań marketingowych odnośnie pracy domowej a także zainteresowania nią pośród pracodawców okazały się bardzo interesujące. Wykonane badania ankietowe z uwzględnieniem reprezentatywnej próbki w całym kraju pracodawców potwierdziły, iż zbyt znaczna ilość biurokratycznych przepisów zachęca celowo do stosowania tego rodzaju zatrudnienia. Na dalsze kroki badań marketingowych i zrealizowanych prac w tej tematyce składały się etapy następujące: spostrzeżenia po zakończeniu badania, działania telemarketingowe, zagregowanie i podsumowanie wyników, selekcja próbki badawczej, sporządzenie kwestionariuszy badawczych. Przeprowadzone badania marketingowe oraz rezultaty zapisane w kwestionariuszach potwierdziły,iż pracodawcy preferują zatrudniać pracowników na bazie standardowej umowy o pracę.

W obiektywie

marketing

pr

badania